Vážení pacienti,

Vaše osobní údaje jsou
zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními
předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími
předpisy. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy
i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o
ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním
údajům námi zpracovávaných, máte právo požadovat jejich opravu či omezení
zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné,změnily se
atd. Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako
pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je
po Vás požadovat. Odpovědnou osobou , na kterou se můžete obracet, je MUDr.Hana
Cvrkalová.